DTD Dřevotřísková nábytková deska

Dřevotřískou rozumíme velkoplošný deskový materiál. Surovinou pro výrobu DTD je zpravidla podrozměrečné dřevo, tedy sušený dřevní odpad a drobné částice jako jsou piliny, hobliny a třísky, vznikající při zpracování dřeva. Tento materiál je určen pro výrobu nábytku, dále se zpracovává a slouží jako materiál pro výrobu laminátů a dýhovaných desek. Využívá se také neupravená, a to v místech s nízkými estetickými požadavky. Nevýhodou neupravené dřevotřísky je vlhkostí způsobená degradace - nabobtnání materiálu, který se po vyschnutí již nevrátí do původního tvaru. Oproti přírodnímu dřevu má DTD vyšší měrnou hmotnost, ale obecně nižší mechanicko-fyzikální vlastnosti. Je tedy méně pevná. Výhodou je konstatní tloušťka, relativně hladký povrch a možnost velkoplošné výroby. 
V současnosti jsou DTD desky pod přísnou kontrolou a splňují emisní normy (emisní třída E1).