Obchodní podmínky

1.1. Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hmnabytek.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který je Interier s.r.o., Hartigova 2660/141, Praha 3, 130 00, IČ 29043140 (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 

Kontaktní údaje prodávajícího:

INTERIER shop sro.

Hartigova 2660/141

130 00, Praha 3

(Adresa je pouze sídlo firmy, nejsou zde možné osobní odběry (pouze po předchozí domluvě na jiné adrese), neposílejte zde ani vracené zboží).

+420 604 318 768

Email: info@hmnabytek.cz

*pokud potřebujete pomoct s vytvořením objednávky, neváhejte nás kontaktovat

 

Číslo účtu: 2300326554/2010, FIO Banka, a.s.,

IBAN: CZ71 20 1000 0000 230 326 554

BIC kód: FIOBCZPPXXX

 

Pracovní doba: Po - Pá  9-16 hodin (pro telefonické dotazy, e-maily, ap.) → nakupovat můžete 24 hodin nonstop...

 

1.2.Informace 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

1.3. Doručování zboží: 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nebo po domluvě s kupujícím je možnost i po částech (pokud bude objednávku od více výrobců a dodací doba by se výrazně lišila). O termínu dodání je kupující informován při telefonickém potvrzení objednávky. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle po domluvě s kupujícím v nejbližším možném termínu závozu vlastní dopravou. Pokud bude chtít kupující expedovat zboží do 2 dnů, je srozuměn s navýšením nákladů za dopravu externí smluvní přepravní společnosti. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, dodá prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nebo odešle nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Termín pro dodání nábytku a sedacích souprav které nejsou skladem je cca. 3-8 týdnů. Pokud jste si objednali více položek, budeme vám zboží expedovat najednou, až bude vše v našem skladu. Přesný den, kdy bude zboží doručeno na Vaši adresu Vám sdělíme na Váš email, popř. telefon, uvedený v objednávce ihned jak bude objednávka připravena k expedici.

Pokud se bude jednat o dopravu naším smluvním přepravním partnerem bude mít přepravce k dispozici Vaše telefonní číslo pro případ nezastižení na dané adrese. Nejste-li k zastižení, nechá ve Vaší schránce oznámení o uložení zásilky na regionálním depu. Telefonicky si můžete objednat opětovné doručení na místo a v čase (mezi 9-16 hod.), který si s pracovníky přepravní společnosti domluvíte. Toto druhé doručení je zdarma. Případně si můžete zboží odebrat i na Vašem regionálním depu zásilkové společnosti. V případě, že přepravní společnost v námi avizovaný termín (rozpětí 3 dny) nedodá zboží na Vaši adresu a nenechá ani oznámení o uložení zásilky ve Vaší schránce, neváhejte nás kontaktovat, popř. se informovat přímo na daném depu přepravní společnosti. Termín dodání Vám potvrzujeme v momentě, kdy opustí zásilka pro Vás naši expedici a je tedy pevný!

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), nese kupující náklady na dopravu nebo spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Cena a způsob doručení ZDE.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

1.4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitel nakupující jako soukromá osoba.

Dle obchodního zákona, se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech nevztahuje na právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ, .

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží dle Občanského zákona, Právnické osoby a fyzické osoby s uvedeným IČ se řídí dle obchodního zákona.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Zboží vracejte po předchozí domluvě v původním obalu (telefonicky, e-mailem) pouze do našeho skladu - Podzávoz 298, 022 01 Čadca, SLOVENSKO.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení nepoškozeného zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal nebo převodem na účet udaný kupujícím. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

U nábytku to především znamená:

 • nesmí být použité (např.smotované, a nebo rozmontované se stopami po montáží - díry po šroubcích ap.)
 • musí být nepoškozené, (poškrábané, otlučené, díry po šroubech a hřebících)
 • musí být v původním obalu
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, nejlépe originálního obalu, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi.

 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. u sedacích souprav kdy si zákazník zvolí barevné provedení čalounění, popř. dřeva, u nábytku kde si zákazník zvolí barvu moření dřeva, ap, nábytku na míru, atypů, plánované kuchyně.), u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

2.1. Práva a povinností z vadného plnění 

Jakost při převzetí

Při přebírání zásilky se prosím řiďte níže uvedenými zásadami:

Zboží při převzetí důkladně zkontrolujte. Minimálně je zapotřebí zkontrolovat vnější obal, zda není poškozen. V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na zboží bude uznána pouze pokud bude vnější obal nepoškozen. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Ještě jednou Vás prosíme o spolupráci a důkladnou kontrolu zboží při přebírání. Záleží nám na tom, abyste mohli zboží dlouho užívat a byli s ním spokojeni. Nemůžeme však akceptovat reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné již při kontrole reklamovat u dopravce, toto neplatí pokud Vám zboží přivezeme naší dopravou.

V případě, že je přepravní box viditelně poškozen, sepište s řidičem reklamační protokol. Vyžádejte si telefonní kontakt na depo přepravce odkud k Vám vyšlou technika, který vyhodnotí škodu a sepíše s Vámi zápis o poškození zásilky. O celé situaci nás informujte na info@hmnabytek.cz.

V případě, že zjistíte výrobní vadu po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, neprodleně nás kontaktujte. Takovou reklamaci samozřejmě přijmeme a vyřídíme v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží). Budeme od Vás potřebovat poslat na e-mail kopii faktury a poškozenou část označit podle čísla montážního dílu na montážním plánku, fotodokumentaci poškozených dílů, (celek i jako detail) a popis závady... Fotodokumentaci pořizujte ihned po rozbalení  - výrobce nám těžko uzná reklamaci, když nábytek sestavíte a potom budete posílat fotky vadných / poškozených dílů - kde k těmto vadám mohlo dojít i při neodborné montáži v důsledku pádu, přetažením šroubů, nesprávnému nasazení a ulomení.. Proto je potřebné poškozené díly zdokumentovat ihned po vybalení z krabice (obalu).

Při převzetí zásilky si prosím kontrolujte rovněž počet balení a tento počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Reklamace pište vždy písemně na : info@hmnabytek.cz, kdy dejte do nadpisu Reklamace a číslo objednávky, kdy pokud se jedná o chybějící, nebo poškozený díl, vždy nafoťte poškozený díl, tak aby bylo zřejmé o co se jedná a podle montážního návodu nám napište číslo poškozeného dílu, dále číslo Vaši objednávky a popř. kopii faktury. Ozveme se Vám a potvrdíme si reklamaci.

 

2.2. Zákonná práva z vad 

Reklamační řád dle zákona č.40/1964Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002Sb.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Záruka na zakoupené zboží se nevztahuje na:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době (2 roky, v případě firmy 1 rok))
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo poškozeno živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem atd.
 • došlo k neoprávněné změně v záručním listě
 • Byla dohodnuta se zákazníkem finanční kompenzace (sleva) za vadné zboží.
 • zboží bylo poškozeno nesprávným skladováním, ošetřováním (čištěním).

  Tento reklamační řád nabývá platnost dnem 1.1.2015. Zákazník je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s tímto reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit:
  1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem na info@hmnabytek.cz (připravte si fakturu, nebo záruční list.),
  2) zboží zašlete po domluvě s námi na naši adresu do skladu (ne na dobírku), v případě domluvy si zboží vyzvedneme.
  3) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura, záruční list, dodací list).
 • Dohodneme s Vámi další postup pro co nejkratší vyřešení Vaší reklamace.

 

3.1. Objednávka: 

Po odeslání objednávky Vám přijde na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, automatické potvrzení objednávky. Pokud Vám tento email nepřijde, zkontrolujte, jestli jste nezadali při registraci špatný email (údaje v registraci můžete měnit po přihlášení kliknutím na Vaše přihlašovací jméno). Nebo jestli tento e-mail nemáte ve spamu. Jestliže je email v pořádku a potvrzení objednávky Vám přesto nepřišlo, prosím kontaktujte nás na náš email info@hmnabytek.cz, nebo na telefonu 737 51 45 45. Jakmile bude Vaše zboží nachystáno na dodání, budeme Vás min. 1-2 dny předem telefonicky kontaktovat a dohodneme si místo a termín dodání.

 

Omezení odpovědnosti za obsah v našem e-shopu www.hmnabytek.cz

Náš e-shop se snaží vždy maximálně uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé popisy obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran. Společnost Interier shop, s.r.o. ani její zaměstnanci proto neposkytují žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenesou tedy odpovědnost za případné škody, způsobené použitím těchto informací.

V případě, že je na našich stránkách výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, společnost Interier shop, s.r.o. má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti. Pokud se během objednávky zásadně změní cena ze strany výrobce, bude zákazník informován o této změně a společnost Interier shop, s.r.o. je oprávněna objednávku zrušit, pokud se se zákazníkem nedohodne na změně ceny. Společnost Interier shop, s.r.o. má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě společnost Interier shop, s.r.o. zašle tyto peníze nejpozději do 30ti dnů (dle zákona) zpět na účet kupujícího.

Nábytek na který vystavujeme zálohovou fakturu objednáváme až po uhrazení zálohové faktury zákazníkem na náš účet.  Pokud je již nábytek objednán u výrobce, případná změna ceny po tomto datu objednání se na objednávky nevztahuje a nábytek je dodán za původní cenu v objednávce.

 

3.1. Možnosti platby - zvolíte si u "pokladny"

Na dobírku

Vybrané zboží vám přivezeme / zašleme na Vaši adresu na dobírku. Dle typu objednávky může být vyžadována záloha na zboží - viz . článek 5.1

Přesný termín dodání Vám potvrdíme telefonicky a na email.

Platíte při převzetí zboží. Pokud byla placena záloha na zboží, bude v konečné faktuře tato záloha odpočítána.

K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH), všechny ceny na našich stránkách a objednávce jsou již vč. DPH

 

Platbou předem bankovním převodem

Po odeslání objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovat, abychom si potvrdili správnost Vaší objednávky a zašleme na Vaši emailovou adresu zálohovou fakturu.

Při platbě převodem použijte číslo zálohové faktury jako variabilní symbol.

Po přijetí Vaší platby na náš účet, zboží vyexpedujeme na Vaši adresu a přesný termín dodání Vám potvrdíme telefonicky a na email.

K zásilce bude samozřejmě přiložen odpovídající daňový doklad (jsme plátci DPH).

Číslo účtu: 2300326554/2010

 

Jiné typy platby jako fakturou nebo složenkou jsou domlouvány individuálně podle bonity klientů.

Zboží Vám dopravíme naší dopravou, popřípadě kurýrskou službou nebo poštou na dobírku, na poštovní adresu uvedenou na objednávce.

 

4.1. Dodání zboží: 

V ceně není vynáška do domu či bytu.

Zboží Vám dovezeme naší vlastní dopravou s vyškoleným řidičem na adresu před dům nebo panelák!

Nemáme sice nejlevnější dopravu, protože si zboží na auto nakládáme sami a také sami vozíme, abychom předešli případnému poškození nábytku, který je velice náchylný na přepravu (máme špatné zkušenosti s kurýrními službami - hodně reklamací).. A proto jsem se rozhodli nábytek vozit sami, sice nejsme nejlevnější na dopravě, ale máte zase jistotu, že zboží dorazí až po domluvě s Vámi a to vždy voláme 1-3 dny předem a sdělíme i časové rozmezí kdy Vám zboží přivezeme a náš pracovník - řidič Vám ještě cca. 0,5 - 1 hod. před příjezdem volá. Právě proto se Vám nestane, že kurýrní služba stojí před domem a snaží se Vám dovolat, že si máte jít nábytek vyzvednout a že Vám s tím nepomůže... Reklamace sice také máme, ale značně jsme je omezili díky naši vlastní dopravě. Také bychom nebyli rádi, kdybychom čekali na nábytek dlouhou dobu a ten nám přišel poškozený vinou neopatrného zacházení, a poté bychom byli nuceni opět čekat na vyřízení reklamace....snažíme se tomuto předejít, a chceme aby byl náš zákazník spokojený...

 

Při telefonickém domlouváni termínu závozu informujeme zákazníka, že bude potřebovat i více lidí, pokud se jedná o nějaké těžké krabice s nábytkem, tak aby potom nebyl překvapený. V den závozu Vás ještě cca. 1 hodinu před příjezdem bude řidič kontaktovat, abyste měli co nejpřesnější čas dodání...

 

Dopravné se liší podle hodnoty zboží. V případě, že hodnota objednaného zboží překročí hranici 20 000 Kč, dovezeme Vám nábytek kamkoliv v České republice ZDARMA. Do 20 000,- Kč je dopravné účtováno dle hodnoty objednávky, při platbě v hotovosti při dopravě účtujeme malý poplatek ve výši 40,- Kč:

Při nákupu do 20 000,- Kč účtujeme dopravu:

do 1500,- Kč .......................................260,- Kč - pošta

do 1500,- Kč .......................................260,- Kč - naše doprava

od 1500,- Kč do 3500,- Kč ..................295,- Kč -pošta (pokud bude možné poslat poštou)

od 1500,- Kč do 5000,- Kč ..................345,- Kč - naše doprava

od 5000,- Kč do 10 000,- Kč ...............545,- Kč - naše doprava

od 10 000,- Kč do 20 000,- Kč ............795,- Kč - naše doprava

nad 20 000,- Kč ..................................zdarma - naše doprava

osobní odběr .................................... 30,- Kč v Berouně - vlastní odvoz zákazníkem - v současné době z technických důvodů osobní odběr možný. omlouváme se za komplikace.

 

Zboží doručujeme prostřednictvím naší dopravy, nebo popřípadě smluvním partnerem přepravní společnosti. Za provedenou se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení. Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

Důležité upozornění : Již před objednáním zboží je zákazník povinen si proměřit vstupní otvory, aby měl jistotu, že objednané zboží dostane na místo určení. Týká se to především sedacích souprav. U některých sedacích souprav je minimální průchozí šířka 90 cm. Pokud má zákazník někde úzké prostory a posléze zjistí, že nejsou dostatečné a nedostane zboží na požadované místo, není toto důvod k reklamaci a vrácení zboží. V případě nejasností nás předem kontaktujte na info@hmnabytek.cz a nebo na tel. 737 514 545.

V den závozu zboží si zajistěte dostatečný počet osob na výnos při nejasnostech nás kontaktujte na čísle 737 51 4545 - poradíme Vám přibližně o kolik krabic se jedná, případně velikost a přibližnou váhu. (Řidič nemá povinnost Vám nábytek vynášet - samozřejmě Vám nábytek vyloží a případě zájmu Vám vysvětlí z jakých krabic jsou jednotlivé kusy nábytku.

výnos-a

Vynáška objemného zboží jako jsou sedací soupravy, pohovky, šatní skříně, složený nábytek atd. se sjednává individuálně před doručením zboží.

Nabízíme také montáž zboží za poplatek 30% z celkové ceny zboží v Praze a okolí Prahy do 25 km, ostatní lokality po domluvě.

  

5.1. Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy ve výši od 10-50 % ceny objednávky. Obvykle u objednávky nad 10 000kč je požadována záloha ve výši 10% z celkové objednávky, nad 20 000kč záloha 20%,... Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně. Záloha bude odečtena z dobírkové částky při doručení.

 

6.1. Splátkový prodej

V případě zájmu kupujícího je možné uhradit cenu zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím uzavření smlouvy o splátkovém prodeji se společností COFIDIS - více informací naleznete ZDE...

  

7.1. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

8.1. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

9.1. Stížnosti 

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na tel. +420 737 514 545, 731 061 347 či e-mailovou adresu: info@hmnabytek.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

 

10.1.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

10.2. Písemná komunikace

 

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

 

www.hmnabytek.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.